Test af sikkerhedsinstrumenterede funktioner

En PFD-faktor for en komponent er kun valid så længe komponenten vedligeholdes og funktionstestes inden for et specificeret tidsinterval. Faktisk er testintervallet en direkte faktor i angivelsen af PDF-faktoren for en sikkerhedskomponent.

En PFD-faktor er som beskrevet tidligere et udtryk for hvad sandsynligheden for at en sikkerhedskomponent fejler. Når en fabrikant skal validere pålideligheden af en komponent skal der være nogle data til rådighed der fortæller noget om fejl. Disse data kommer til dels fra test på komponenten, men mindst ligeså vigtigt tilbagemeldinger fra komponenter der er monteret i en proces.

Fejlrater kaldes l værdier. Værdierne kaldes ofte for FIT (Failure In Time) og 1 FIT er = 1 fejl/1o^9 time

PFD-værdien er en kombination og fejl raten.

Når man ser på beregningen kan man se at Testintervallet er direkte proportional med PFD. Baggrunden for at testintervallet er en del beregningen, er at testintervallet skal afsløre fejl i udetekterede farlige fejl.

I de fleste tilfælde er PFD angivet ved et testinterval på 8760 timer (1 År) Testintervallerne kender de fleste af os fra HPFI-relæer. Baggrunden for test af HPFI-relæer er den samme som for de sikkerhedskomponenter der er beskrevet her.

Krav til drift og vedligehold

Standarderne stiller forskellige krav til drift og vedligehold af sikkerhed instrumenterede systemer

Kompetencer

Alle aktiviteter der har indflydelse på livscyklussen i et Sikkerhedsinstrumenteret system skal udføres og ledes af personer der har de rette kompetencer som beskrevet i IEC61511 og IEC61508. Det indebærer et grundlæggende kendskab til Functional Safety og processikkerhed, samt uddannelse og erfaring med de teknologier de skal arbejde med. (Sensorer, controllere, Final Elements) Der forudsættes en forståelse for konsekvenser ved de handlinger der udføres. Alle personer der udfører opgaver på sikkerhedssystemer skal have en formel tilladelse til det og være tilknyttet et træningsprogram.

Ansvarsfordeling

Alle personer eller afdelinger der er ansvarlige for opgaver på sikkerhedssystemer, skal være klar over hvordan ansvarsfordelingen er placeret for de enkelte opgaver
Den overordnede ansvarlige for det sikkerhedsinstrumenterede system skal sikre at der er procedurer til rådighed for drift og vedligehold af systemet og at de overholdt. Den overordnede ansvarlige skal sørge for at der er en procedure for MOC til rådighed og at den bliver fuldt.

Planlægning

Der skal være en klart forståelig plan til rådighed der definerer de aktiviteter og kompetencer der skal til for at udføre aktiviteter på sikkerhedssystemet. Planen skal beskrive alle aktiviteter og opdateres løbende.

Assessment og auditering

Der skal være en plan for regelmæssig auditering af det sikkerhedsinstrumenterede system og de procedurer der hører til systemet.


De personer der bliver udvalgt til at gennemføre auditering skal have de nødvendige kompetencer.

Flere artikler om functional safety

Risikovurdering og functional safety

Risikovurdering

Sikkerhed betyder, i en industriel sammenhæng, at man ikke udsættes for en uacceptabel risiko for fysiske skader. Få en afklarende risikovurdering

Læs mere
Functional Safety

DS/EN 61511

IEC 61511 er den standard der adresserer sikkerhed på procesanlæg. Ligesom det forholdt sig i standarden IEC61508, følger IEC 61511

Læs mere

MooN

MooN indikerer hvor mange komponenter der anvendes (N) og hvor mange af disse der skal virke for at oprette det

Læs mere