Hazard ID og Risikovurdering

En af de helt essentielle aktiviteter i sikkerhedssystemer og standarder er Risikovurdering. Det gør sig også gældende i både IEC 61508 og IEC 61511. I IEC61508 livscyklussen foregår det i fase 3. I IEC 61511 er det punkt 1.

Fasen hedder ”Hazard and Risk Assessment”.

Inden vi beskriver hvad ”Hazard and Risk Assessment” går ud på, gennemgår vi definitionerne for Hazard, Risk og Safety. Definitioner er afskrevet direkte fra IEC standarderne.

  • Sikkerhed/Safety: Freedom from unacceptable risk of physical injury or of damage to the health of people, either directly, or indirectly as a result of damage to property or to the environment
  • Hazard: Potential source of harm
  • Harm: Injury or damage to the health of people, or damage to property or the environment
  • Risk: Combination of the probability of occurrence of harm and the severity of that harm.
  • Kort opsummeret handler sikkerhed altså om at mennesker, udstyr og miljø ikke udsættes for en uacceptabel risiko.

Risikoen er defineret som en kombination af hvor alvorlig et uheld vil være og hvor stor sandsynligheden er for at den opstår.

For at kunne forebygge en skadesituation skal man være klar over at den kan opstå.

Det er formålet med ”Hazard Identification og Risk Assessment”.

Analysere hvilke skader der kan opstå
Vurdere hvilken Risiko der er hvis skaden opstår, ud fra alvorlighed og sandsynlighed.

HAZOP HAZID

Når man skal analysere hvilke skader der kan opstå, kan der anvendes forskellige metoder. Et par af metoderne kaldes HAZID eller en HAZOP, og er forkortelser for

HAZID: Hazard Identification

HAZOP: Hazard and operability study

Under en HAZID eller HAZOP studeres hele procesanlægget af et antal eksperter indenfor alle de fagområder anlægget berøres af. På et kedelanlæg vil der være fagpersoner indenfor kedelkonstruktion, Proces, El, Kemi.

Under studiet anvendes PI diagrammer og funktions-/procesbeskrivelser.

Risiko

Trinnet efter ulykkesidentifikationen er risikovurdering. Risiko er et vigtigt begreb i sikkerhedsstandarder.

Risiko er udtrykt som kombinationen af konsekvensen ved en ulykke og sandsynligheden for at den ulykke opstår.

Der findes forskellige metoder til at reducere risikoen på en proces eller en maskine. Nogle metoder kan reducere sandsynligheden for at en ulykke sker (Den hyppigste metode) og andre reducerer konsekvensen hvis en ulykke sker (et eksempel kan være airbag i en bil. På procesanlæg er evakuering et eksempel)

Når man anvender flere forskellige systemer til at reducere en risiko, benævnes de forskellige lag for barrierer. På procesanlæg er der altid flere barrierer der skal reducere en risiko, hvert system siges at have en risikoreducerende faktor (RRF)

Flere artikler om functional safety

Risikovurdering og functional safety

Risikovurdering

Sikkerhed betyder, i en industriel sammenhæng, at man ikke udsættes for en uacceptabel risiko for fysiske skader. Få en afklarende risikovurdering

Læs mere
Functional Safety

DS/EN 61511

IEC 61511 er den standard der adresserer sikkerhed på procesanlæg. Ligesom det forholdt sig i standarden IEC61508, følger IEC 61511

Læs mere

MooN

MooN indikerer hvor mange komponenter der anvendes (N) og hvor mange af disse der skal virke for at oprette det

Læs mere