Functional Safety standarder

Functional safety er et sikkerhedsprincip der indebærer, at man foretager en aktiv handling for at reducere risici.

Functional Safety er beskrevet i mange forskellige standarder. De forskellige standarder er tilpasset de brancher som de henvender sig til. I All-Energy arbejder vi specifikt med standarderne der dækker kraftværker (DS/EN 50156), Proces industri (DS/EN 61511) og maskiner (DS/EN 62061).

IEC 61508 hedder, hvis den benævnes Korrekt, IEC61508 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Det er en standard, der adresserer sikkerhed der opnås ved hjælp af elektriske/elektroniske og/eller programmerbare systemer.

Livscyklussen består af 16 trin:

Trin 1-5 beskriver analysedelen af et projekt

Trin 6-13 beskriver engineering delen af et projekt

Trin 14 -16 beskriver drift/vedligehold og De-Commision

Konceptet i modellen er, at der til enhver aktivitet finder en verifikation eller validering sted.

Det er som regel leverandøren af et anlæg der gennemfører projektet.

Efter trin 5 skal kunden overtage ansvaret for drift og vedligehold samt modificeringer.

Leverandørerne skal overdrage en dokumentation, der gør det muligt for kunden at drive og vedligeholde systemerne efter forskrifterne, og kunden skal sørge for at systemerne vedligeholdes efter disse forskrifter, og af personale der har de rette kompetencer.

Flere artikler om functional safety

Risikovurdering og functional safety

Risikovurdering

Sikkerhed betyder, i en industriel sammenhæng, at man ikke udsættes for en uacceptabel risiko for fysiske skader. Få en afklarende risikovurdering

Læs mere
Functional Safety

DS/EN 61511

IEC 61511 er den standard der adresserer sikkerhed på procesanlæg. Ligesom det forholdt sig i standarden IEC61508, følger IEC 61511

Læs mere

MooN

MooN indikerer hvor mange komponenter der anvendes (N) og hvor mange af disse der skal virke for at oprette det

Læs mere