Udvalgte projekter

Cases

Elfærge i Københavns Havn

Københavns Havn

Amager Bakke - A.R.C.

ARC – Amager Ressourcecenter

Elfærge i København

Elfærger i København

Da Københavns Havn skulle have elfærger var vi med fra start til slut
Arriva vandt udbuddet om at levere nye elektriske havnefærger til Københavns Havn.
Da elfærger introducerer ny teknologi, var kravet fra myndighederne, at der skulle gennemføres HAZID (fareidentifikation) og risikovurderinger på batteriinstallationer og ladeanlæg.

Vi var med i projektet lige fra første risikovurdering, til skibene blev sat i vandet.
I samarbejde med ejerne var vi med, da havnefærgerne skulle i vandet, og da besætningen skulle uddannes. Hele processen skulle godkendes, og idrifttagelsen skulle sættes i gang.

Under idriftsættelsen og godkendelsesprocessen fungerede vi som ejernes tekniske rådgivere. Det indebar planlægning af synsopgaver i forhold til myndigheder og opfølgning på tekniske fejl og garantisager.

Amager Bakke - A.R.C.

Risiko- og prognosesystem til skibakken på toppen af Amager Ressourcecenter

Da skibakken på toppen af Amager Ressourcecenters kraftværk skulle åbne, udviklede vi et dynamisk risiko- og prognosesystem i samarbejde med softwarevirksomheden L3T.

Prognosesystemet skal sørge for, at alle de besøgende gæster på skibakken ikke bliver udsat for fare eller andre uacceptable risici fra kraftværket. Systemet assisteres operatører og vedligeholdelsesteamet med at prioritere deres opgaver, så sikkerhed altid vil komme i første række. Prognosesystemet går ind og overvåger de kritiske komponenter på anlægget.

Systemet sammenligner de øjebliksbilleder og vedligeholdelsesopgaver som er tilknyttet komponenterne, hvis der er en komponent, som ikke bliver testet, vedligeholdt eller efterset, får vedligeholdelsespersonalet automatisk besked. Da vi var færdige med at udvikle risiko- og prognosesystemet, gennemgik vi alle sikkerhedsrelaterede systemer og komponenter.

Sikkerheden på et procesanlæg afhænger af, hvorvidt der bliver anvendt de rigtige procedurer, og hvorvidt testintervaller bliver overholdt. For at sikre at dette blev udført korrekt, hjalp vi virksomheden med at implementere et Functional Safety Management System. Systemet sørger for, at sikkerhedspersonalet anvender de rigtige procedurer og overholder testintervallerne.

 

Programmering T3000

Siden Januar 2022 har vi haft kontrakten på programmering af SRO anlægget (Siemens T3000) på Amager Ressourcecenter. Kontrakten indebærer, at vi i samarbejde med kraftværkets teknikere og ingeniører udfører ændringer i deres SRO anlæg med henblik på optimeringer, nye anlægsdele, alarm management og de-commisionering.