Risikovurdering

Sikkerhed betyder, i en industriel sammenhæng, at man ikke udsættes for en uacceptabel risiko for fysiske skader. Få en afklarende risikovurdering.

På baggrund af risikovurderinger skal der implementeres risikoreducerende foranstaltninger. Risikoreduktioner kan være konstruktionsmæssige tiltag, som gør komponenter eller et system egensikre. Eller det være tekniske hjælpemidler som f.eks. elektriske sikkerhedskredse der på baggrund af en måling kan stoppe en farlig udvikling af en hændelse.

Mennesker bliver udsat for risiko for fysiske skader alle de steder hvor de færdes. Det gælder i hjemmet, i trafikken, i fritidsaktiviteter og når de er på arbejde.

For at reducere den risiko, der er forbundet med arbejdspladsen er der i Danmark og resten af EU implementeret en række direktiver. Direktiverne adresserer forskellige produkttyper, og det er producenters og arbejdsgiveres ansvar at relevante direktiver efterleves.

Nogle af de relevante direktiver for industriprodukter er:

  • ATEX
    (Eksplosionfarlige atmosfærer)
  • PED (Trykbærende
    anlæg)
  • Makindirektivet
    (Udstyr i bevægelse)

Fælles for direktiverne er, at risiko er et afgørende begreb, og at producenter og arbejdsgivere skal sørge for at der bliver udført.

Fareidentifikationer og risikovurderinger på de farlige hændelser der kan identifiseres i forbindelse med alle dele af en komponents eller et systems livscyklus .

På baggrund af risikovurderinger skal der implementeres risikoreducerende foranstaltninger. Risikoreduktioner kan være konstruktionsmæssige tiltag, som gør komponenter eller et system egensikre. Eller det være tekniske hjælpemidler som f.eks. elektriske sikkerhedskredse der på baggrund af en måling kan stoppe en farlig udvikling af en hændelse. 

Flere artikler om functional safety

Risikovurdering og functional safety

Risikovurdering

Sikkerhed betyder, i en industriel sammenhæng, at man ikke udsættes for en uacceptabel risiko for fysiske skader. Få en afklarende risikovurdering

Læs mere
Functional Safety

DS/EN 61511

IEC 61511 er den standard der adresserer sikkerhed på procesanlæg. Ligesom det forholdt sig i standarden IEC61508, følger IEC 61511

Læs mere

MooN

MooN indikerer hvor mange komponenter der anvendes (N) og hvor mange af disse der skal virke for at oprette det

Læs mere