All Energy

Teknisk rådgivning, projektledelse og functional safety

Vi yder teknisk rådgivning og projektledelse inden for proces, energi og marineteknik. Vi har stor fokus på sikkerhed og i særdeleshed functional safety.

Kraftværker & procesanlæg

Energisystemet er under forandring

Vi bevæger os væk fra et system, der i mange år har været baseret på at el og varme blev produceret på centrale kraftværker, der brænder fossile brændsler.

Et af trinnene på vejen er at udfase de fossile brændstoffer og i stedet anvende biobrændsler.

Hos All-Energy har vi mange års erfaring med drift og vedligehold af biomasse/affaldsfyrede kraftværker.

vi tilbyder

Vores services

Functional safety

Functional safety

Sikkerhedsprincipper der indebærer, at man foretager en aktiv handling for at reducere en risiko.

Teknisk projektledelse

Teknisk projektledelse

Vi yder teknisk projektledelse, idriftsætter samt oplærer, træner og uddanner personale.

Teknisk rådgivning

Rådgivning

Vi rådgiver og laver risikovurderinger, og finder de bedste løsninger der kan implementeres.

Hvem vi er

Om All Energy

Passion

Vores medarbejdere gør det, de er passionerede omkring. Sådan sikrer vi, at kunderne får den bedste oplevelse og kvalitet.

Gennemsigtighed

Vi er transparente i vores tilgang, og den ærlige dialog er et vigtigt redskab for, at vi kan udføre vores arbejde tilfredsstillende.

Kundefokus

Vores kunder har uden undtagelser første prioritet. Vi holder, hvad vi lover, og sikrer, at dine mål bliver nået på bedste vis.

Samarbejdspartnere

Rambøll logo
Babcock & Wilcox logo
BWSC logo
Automation Alliance logo
Arriva logo
Amager Ressourcecenter logo

Hvad er functional safety

Risikovurdering og functional safety

Risikovurdering

Sikkerhed betyder, i en industriel sammenhæng, at man ikke udsættes for en uacceptabel risiko for fysiske skader. Få en afklarende risikovurdering.

Læs mere

Functional Safety

Hvad er functional safety?

Functional safety er et sikkerhedsprincip der indebærer, at man foretager en aktiv handling for at reducere risici.

Læs mere

HAZOP/HAZID

Hvad er HAZOP og HAZID?

Når man skal analysere, hvilke skader der kan opstå, kan der anvendes forskellige metoder. Et par af metoderne kaldes HAZID eller en HAZOP.

Læs mere