Christian Ibsen

"Erfaring er den bedste læremester," lyder et gammelt udtryk. Påstanden kan diskuteres, men alligevel klinger udtrykket troværdigt, når det sættes i forbindelse med Christian Ibsen.

Christian er generalisten i All Energy med mange års erfaring på flere områder. Derfor er det sjældent, at noget kommer bag på ham, når kunder opsøger ham med projekter, der først kan synes uoverskuelige. For tiden arbejder Christian med CE-mærkninger af komponenter, innovation af grænseflader og udarbejdelse af direktiver. Hans tilgang til opgaverne er afledt af en bestemt filosofi:

"Jeg vil gerne have naturen til at være en medspiller i projektet, så vi bliver effektive på den simplest mulige måde. Nogle gange kan løsninger gøres for komplicerede. Men naturens love – om det så handler om forflyttelse af varme, tyngdepunktet i en vinge eller stabiliteten af en redningsbåd, kan udnyttes til en fordel, hvis man kan få dem til at arbejde med én."

I hans virke gennem årene har Christian blandt andet designet, bygget, kvalitetssikret, effektiviseret og fungeret som leder på projekter, hvor menneske og maskine arbejder sammen. Nu er han glad for, at han har mulighed for at udnytte sin brede viden i en mere rådgivende rolle.